ROHER TOOLS

31 כלי יד חלקים 14 מ"מ, 22-50 ,3/4" סט בוקסות דרייב מק"ט תכולת הסט 1020893 מ"מ 22 ,24 ,27 ,30 ,32 ,36 ,38 ,41 ,46 ,50 בוקסות במידות: 10 20 ידית רצ'ט " 18 החלקה " T ידית 16 מאריך " מזוודת פלסטיק אינצ'י + ) משולב מ"מ 12PT משונן ( 3/4" סט בוקסות דרייב חלקים 27 מ"מ, 22-50 ,7/8" - 2" מק"ט תכולת הסט 1020609 בוקסות אינצ'יות במידות: 12 7/8" ,15/16" ,1" ,1.1/8" ,1.3/16" ,1.5/16" ,1.3/8" ,1.5/8" ,1.3/4" ,1.7/8" ,2 " מ"מ 22 ,24 ,27 ,30 ,32 ,36 ,38 ,41 ,46 ,50 בוקסות מילימטריות: 10 20 ידית רצ'ט " 18 החלקה " T ידית 4" ,8 מאריכים: " 2 מזוודת פלסטיק חלקים 12 ל,VDE ע 1,000V מ"מ 7-22 במידות 3/8" סט בוקסות מבודדות דרייב מק"ט תכולת הסט 1020897 מ"מ 100 , מאריך 3/8" רצ'ט דרייב מ"מ 7 ,8 ,10 ,12 ,14 ,15 ,17 ,19 ,22 בוקסות במידות: 9 3/8" דרייב T ידית כח מיועד גם לרכבים היברדיים / חשמליים, מזוודת פלסטיק חלקים 11 ל,VDE ה 1,000V מ"מ 10-24 במידות 1/2" סט בוקסות מבודדות דרייב מק"ט תכולת הסט 1020898 מ"מ 125 , מאריך 1/2" רצ'ט דרייב 10 ,12 ,13 ,14 ,17 ,19 ,22 ,24 בוקסות במידות: 8 1/2" דרייב T ידית כח מיועד גם לרכבים היברדיים / חשמליים, מזוודת פלסטיק חלקים 14 מ"מ, 4.5-13 ,1/4" סט בוקסות דרייב מק"ט תכולת הסט 1021225 מ"מ 4.5 ,5.5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 בוקסות במידות: 10 , מתלה פלסטיק 3 שיניים, מפרק אוניברסלי, מאריך " 72 ידית רצ'ט חלקים 21 מ"מ, 6-24 ,3/8" סט בוקסות דרייב מק"ט תכולת הסט 1021226 מ"מ 6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,24 בוקסות במידות: 18 , מתלה פלסטיק 6 שיניים, מאריך " 72 ידית רצ'ט חלקים 14 מ"מ, 10-24 ,1/2" סט בוקסות דרייב מק"ט תכולת הסט 1021236 מ"מ 10 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,19 ,22 ,24 בוקסות במידות: 10 , מתלה פלסטיק 5 שיניים, מפרק אוניברסלי, מאריך " 72 ידית רצ'ט

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=