ROHER TOOLS

9 כלי יד כלים 79 כולל 6 למגירה מס' EVA מגש כלי עבודה מק"ט תכולת הסט 1127200 בוקסות במידות: 18 - 3/8" סט בוקסות דרייב מ"מ 6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,24 שיניים 72 ידית רצ'ט מ"מ 16 ,21 בוקסות לפלגים מפרק אוניברסלי פעולות 3 מתאם 10 ו-" 3 מאריך " 3/8" משושה - דרייב 1/4" מתאם לביטים E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11, E12, E14, E16, בוקסות טורקס פנימי: E18, E20 T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, ביט בוקסות טורקס: T55 T10, T15, T20, T25, T27, T30, מ"מ: 30 ,1/4" ביטים טורקס דרייב T40, T45 במידות: 12PT עמוקות 3/8" בוקסות 12 מ"מ 8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 מפתחות רינג רצ'ט פתוח במידות: מ"מ 10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,19 מ"מ 450 אורך 3/8" מאריך כדורי כלים 42 כולל 7 למגירה מס' EVA מגש כלי עבודה מק"ט תכולת הסט 1127204 760Nm ,1/2" מפתח אויר דרייב L&B 1/2" מפתח אויר רצ'ט דרייב אימפקט במידות: 1/2" בוקסות 10 מ"מ 10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,17 ,19 ,21 ,22 ,24 אימפקט עמוקות במידות: 1/2" בוקסות 13 מ"מ 10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,21 ,22 ,24 במידות: 60L אימפקט טורקס 1/2" ביטים בוקסה 9 T60, T55, T50, T45, T40, T30, T27, T25 ,T20 במידות: 60L אלן אימפקט אורך 1/2" ביטים בוקסה 8 מ"מ 5 ,6 ,8 ,10 ,12 ,14 ,17 ,19 כלים 42 כולל 7A למגירה מס' EVA מגש כלי עבודה מק"ט תכולת הסט 1127201 L&B 1,350Nm ,1/2" מפתח אויר דרייב L&B 1/2" מפתח אויר רצ'ט דרייב אימפקט במידות: 1/2" בוקסות 10 מ"מ 10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,17 ,19 ,21 ,22 ,24 אימפקט עמוקות במידות: 1/2" בוקסות 13 מ"מ 10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,21 ,22 ,24 במידות: 60L אימפקט טורקס 1/2" ביטים בוקסה 9 T60, T55, T50, T45, T40, T30, T27, T25 ,T20 במידות: 60L אלן אימפקט אורך 1/2" ביטים בוקסה 8 מ"מ 5 ,6 ,8 ,10 ,12 ,14 ,17 ,19

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=